Privacy en Cookie Statement

Mieke van Pijpen Interieur-architectuur (hierna te noemen: MvP Interieur-architectuur) neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. MvP Interieur-architectuur heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van MvP Interieur- architectuur bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door MvP Interieur-architectuur
MvP Interieur-architectuur kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten en/of producten van MvP Interieur-architectuur bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. MvP Interieur-architectuur kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: MvP Interieur-architectuur gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.
  Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt MvP Interieur- architectuur de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van MvP Interieur-architectuur. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van MvP Interieur-architectuur en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Betaalgegevens: MvP Interieur-architectuur gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden
MvP Interieur-architectuur kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: MvP Interieur-architectuur deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor MvP Interieur- architectuur correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit MvP Interieur-architectuur een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MvP Interieur-architectuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt MvP Interieur-architectuur jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal MvP Interieur- architectuur de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies
MvP Interieur-architectuur maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

 • MvP Interieur-architectuur maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
 • MvP Interieur-architectuur maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse- service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt MvP Interieur-architectuur inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan MvP Interieur-architectuur
  de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van
  de Websitebezoekers. [Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
  [e informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP- adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. MvP Interieur-architectuur heeft hier geen invloed op. MvP Interieur- architectuur heeft Google geen toestemming gegeven om de via MvP Interieur- architectuur verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
  Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.
 • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Pinterest. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites
Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. MvP Interieur-architectuur draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
MvP Interieur-architectuur bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor MvP Interieur-architectuur jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar dan wel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.
Na afloop van de bewaartermijn vernietigt MvP Interieur-architectuur jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. MvP Interieur-architectuur zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
MvP Interieur-architectuur neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. MvP Interieur-architectuur heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door MvP Interieur-architectuur of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door MvP Interieur-architectuur verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met MvP Interieur-architectuur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Miekevanpijpen.nl is een website van MvP Interieur-architectuur. MvP Interieur-architectuur is als volgt te bereiken:

Adres: Erasmuslaan 5, 3584 AZ Utrecht
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 30213467
Telefoon: 06 19134616
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klachten
Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door MvP Interieur- architectuur, verzoekt MvP Interieur-architectuur je om zo snel mogelijk contact met MvP Interieur-architectuur op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. MvP Interieur- architectuur zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen
MvP Interieur-architectuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

Download bovenstaande Privacy en Cookie Statement