Het Nieuwe Wachten op Utrecht CS

Voor mijn afstuderen aan de Master Interior Architecture heb ik voor NS Stations  'HET NIEUWE WACHTEN'  ontwikkeld. Een belevingsconcept met als basis de behoeften van de klant, de reiziger.

De Nederlandse Spoorwegen vervoert per dag ruimt een miljoen reizigers. Het wachten is belangrijk vanwege de grote invloed ervan op de reisbeleving van de klant. De beleving van het wachten wordt bepaald door persoonlijke behoeftes en verwachtingen. Ook de kwaliteit van de omgeving is van grote invloed op de ervaring van het wachten. De NS wil in de nieuwe stationshal van Utrecht Centraal 'het wachten' een nieuwe invulling geven om de klanttevredenheid te verhogen. WACHTEN is een onvermijdelijk deel van reizen waar de meeste mensen een hekel aan hebben. Dit project had de ambitie: 'time flies when you are waiting'. 

 

 

Momenteel  (2013) ondergaat het stationsgebied van Utrecht een grondige renovatie. Het station krijgen een herkenbare ingang en een nieuwe centrale hal. Deze hal wordt hoger, ruimer, lichter en uitgevoerd in zakelijke en functionele materialen. Vanuit de beleving van de gebruiker gezien: imponerend qua afmeting, zakelijk en sfeerloos in materiaalgebruik, aantrekkelijk door het zicht op de omgeving. In deze hal is, letterlijk bovenop de winkels en horeca, de wachtruimte HET NIEUWE WACHTEN bedacht.


Het is belangrijk dat mensen zich prettig voelen op een station. Stations moeten dus ontworpen en ingericht worden met als doel zo goed mogelijk in te spelen op de wensen van de reiziger. De NS heeft veel onderzoek gedaan naar haar klanten en 7 verschillende klanttypen in kaart gebracht.
Als onderzoekend ontwerper heb ik de gemeenschappelijke kernwaarden van de verschillende klanttypen benoemd. Door een clustering van klanttypen naar drie klantgroepen ontstond de mogelijkheid een helder vormgevingsconcept neer te zetten.

HET NIEUWE WACHTEN maakt deel uit van het NS concept Wereldstations, een commercieel inrichtingsprincipe voor de nieuwe stationshal. Om binnen het idee van werelden te blijven, zijn aan de kernwaarden van de klantgroepen verschillende verblijfswerelden gekoppeld, nl. NATURE, HOME and CITY. Hiermee is een concept benoemd dat gebaseerd is op 3 klantgroepen. 


De verblijfswereld  NATURE is vertaald als een parkachtige setting over de gehele locatie van HET NIEUWE WACHTEN. De bezoeker ervaart in deze wereld ruimte, rust en ontspanning. Hij wordt verrast door de materiaalkeuzes, zoals hout en kunstgras,  die in opvallend contrast zijn met de omgeving.


Verblijfswereld HOME is een herkenbare plek binnen Nature. In deze wereld wordt de bezoeker vermaakte met infotainment en door een imposant zitmeubel dat langzaam ronddraait waardoor de blik op de omgeving steeds veranderd. De plek nodigt uit tot ontmoeting en contact. { Foto: Maria Blaisse, Bamboo, moving meshes 2008}
   
Verblijfswereld CITY is een eveneens een herkenbare plek binnen de verblijfswereld Nature. Hier kan de bezoeker afspreken in een zakelijke sfeer. De Meeting Torens bieden rust en privacy om geconcentreerd te kunnen werken. De vormgeving is geïnspireerd op een moderne metropool.

 

   
In het linkergedeelte van de wachtlocatie is een Utrechtse culturele hotspot ingericht. Hier kunnen culturele organisaties, zoals het Centraal Museum zich presenteren, door middel van het zitmeubel 'Verhalen van U' (zie bij Projecten). Hiermee wordt de couleur locale van de stad in beeld gebracht en ontstaat, vrijwel onder het nieuwe Utrechtse Stadskantoor een directe verbinding met de stad Utrecht.

 
Ontwerp in maquette uitgewerkt. 

 

Project info

Examenopgave Master Interior Architecture

Titel: Het Nieuwe Wachten

Opdrachtgever: NS Stations

Locatie: Nieuwe stationshal Utrecht Centraal

ontwerp: juni 2013